Klíčem úspěchu je WORKtest,
měření na podvědomé úrovni

Díky tomu principu kandidát nemůže vědomě ovlivnit výsledek

Jeden online test a množství provázaných výstupů.
Ihned víte, kdo před Vámi sedí.

Tento report není výstupem z dotazníků. Váš report WORKtest může obsahovat až 75 různě nadefinovaných kritérií podle druhu pozice. Reporty si můžete sestavit a editovat podle potřeby. WORKtest neomezuje uživatele  jediným výstupem.

Komplexním výstupem jsou 3 kompetenční modely

 • 1

  Výkonu

  Zjistíte, jak bude kandidát angažovaný a výkonný, jak pro Vás bude pracovat. Jeho obchodní, prodejní a manažerské dovednosti i to jestli je morálně či psychicky stabilní.
 • 2

  Pozice

  Jak přesně kandidát „sedne“ do Vaší firmy, zda je pro pozici vhodný. Disponujeme popisem více jak 2.500 pracovních pozic.
 • 3

  Rizika

  Budete vědět, jaké má kandidát brzdy výkonu, zda se na něho můžete spolehnout.

Ověřeno v praxi, spolehlivost měření je více jak 90%

VALIDITA - PLATNOST (zda test měří skutečně to, co měřit má) je podle poslední validizační studie 92 %. Test přesně měří a hodnotí jasně nadefinovaná kritéria, a to v procentuálním vyjádření.

UNIKÁTNOST - systém je založen na unikátní psychometrické metodice, která se zabývá měřením potenciálu člověka v maximální šíři (provázanost všech výsledků), a to v rámci jednoho testu.

NEOVLIVNITELNOST -Test nelze vědomě probandem (testovaný) zkreslit, ani není možné se při jeho vyplňování stylizovat.

OBJEKTIVITA SOFTWARU – 99,6 %. Výstupy jsou vysoce profesionální, přehledné, s jasným popisem hodnotících kritérií (generované včetně grafů v PDF zprávách). Do vyhodnocování nezasahuje subjektivita člověka, ale jedná se o přesnou matematickou analýzu. Jasně definované položky jsou srozumitelné i laikům.

RELIABILITA - SPOLEHLIVOST MĚŘENÍ – míra spolehlivosti testovacího nástroje je 96 % (při opakovaném měření dosahujeme stejných výsledků). Měření však musí probíhat s minimálním časovým odstupem (testování po třech měsících. V případě měření po delším časovém období (po 6 měsících) jsme schopni zachytit vývoj měřeného jedince.

Extra funkce pro inteligentní recruitment

 • 1

  Uživatelské rozhraní klienta

  vše je přehledně na jednom místě 24 / 7 / 365
 • 2

  Nástroj pro Recruitment

  katalog pracovních pozic, emailové šablony, zvací a odmítací dopisy, měření výkonu, archivace
 • 3

  Katalogy pracovních pozic

  měří způsobilost a vhodnost kandidátů na konkrétní pracovní pozice klienta
 • 4

  Assestment - kompeteční modely

  měří výkon, způsobilosti, kompetence, motivaci a rizikové chování a firemní hodnoty kandidátů
 • 5

  Development - metody rozvoje

  měří angažovanost, vnitřní postoje a potřeby rozvoje slabších stránek
 • 6

  SWOT

  management reporty, rychlé analýzy pro vedení
 • 7

  Benchmarking

  porovnávání kvality kandidátů z hlediska výkonu, rizik a vhodnosti na pracovní pozice
 • 8

  Retesting

  opakování testů v rámci zkušební doby či po adaptačním procesu, včetně porovnání výsledků
 • 9

  360°

  poskytuje komplexní informace nezávislými hodnotiteli na výsledky testu

Nyní jste jen krůček 
od vyzkoušení a předvedení systému u Vás ve firmě.

Mohlo by Vás zajímat, že ...

v celém kontextu lze měřit DNA kandidáta i firmy

Zjistíte skutečné hodnoty firmy z provedených testů a porovnáte je s žádoucím stavem podobných firem, či Vašimi hodnotami a cíli.

Vitalita firmy - energetický potenciál spokojenost

Dynamika firmy - určuje výkonový potenciál

Srdce firmy - určuje kolegialita lidskost hodnoty

Rizikový kapitál - zranitelnost firmy 

Určitě máte celou řadu otázek, neváhejte se nás zeptat.